Maciej Głaz

Rada Miasta Łomża

Lista 1, pozycja 1.

Szanowni Państwo, zdecydowałem się kandydować do rady Miasta Łomża po czteroletniej przerwie, ponieważ Łomża od zawsze była moim ukochanym miastem. Przez ostatnie cztery lata w samorządzie naszego miasta nie działo się dobrze. Dlatego chciałbym swoim kilkunastoletnim doświadczeniem, jako samorządowiec, wspierać rozwój naszego miasta.

Radny to osoba zaufania publicznego, która reprezentuje interesy wszystkich mieszkańców, a nie tylko wybrane grupy społeczne, co mam nadzieję pokazywałem swoim działaniem w poprzednich kadencjach. Nie było dla mnie tematów tabu. Każdy niewygodny temat dla władzy, a istotny dla mieszkańców, pokazywałem społeczeństwu i walczyłem o prawdę.

Przypomnę o aferze śmieciowej, która kosztuje nasz budżet do dzisiaj bardzo dużo. Ostrzegałem ówczesne władze, że nie można tak prowadzić gospodarki odpadami - niestety do dziś niewiele się poprawiło. Walczyłem o realne ceny wywozu śmieci, walczyłem o pierwszy Budżet Obywatelski, który nie był priorytetem ówczesnych władz, walczyłem o wiele innych spraw ważnych dla mieszkańców i wiele, przy pomocy innych Radnych, udało mi się przeforsować. Zawsze byłem po stronie mieszkańców, równoważąc to z dobrem miasta. Obiecuję Państwu, że będę służył wszystkim mieszkańcom. Mam nadzieję, że w poprzednich latach dałem się poznać jako osoba, która jest otwarta na problemy nie tylko mieszkańców ze swojego okręgu wyborczego, ale z całego miasta. Znam specyfikę Łomży i wiem, że nie wystarczy głośno krzyczeć i nie zgadzać się ze wszystkim - trzeba umieć bronić racji mieszkańców i dbać o to, aby miasto mogło się rozwijać. Jeżeli dadzą mi Państwo szansę służyć jako Wasz przedstawiciel, będę stać na straży interesów mieszkańców i będę zawsze otwarcie mówić o sprawach najważniejszych dla Państwa i dla Łomży - czyli dla wspólnego dobra.

Maciej Głaz

21 października 2018 r. liczę na Państwa głos.

O mnie

Maciej Głaz

Urodziłem się 24 lutego 1963 roku w Drozdowie. Całe moje życie związane jest z Łomżą i regionem. Od 2002 roku, przez dwanaście lat, byłem radnym Rady Miasta Łomża. Podczas mojej pracy pełniłem różne funkcje jako radny, od Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego i vice Przewodniczącego Rady Miasta, do Przewodniczącego Komisji Rozwoju.

W 2008 roku zostałem zastępcą dyrektora Podlaskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Od 2017 roku pracuję w PKS NOVA S.A jako Kierownik Działu Zarządzania Mieniem i Administracji. W moim życiu, pracy zawodowej i samorządowej zawsze najważniejszy jest człowiek – dlatego też staję po stronie tych, których trzeba bronić przed zapędami decydentów.

 • lista nr 1
 • pozycja nr 1
 • okręg nr 2

Program wyborczy

Konkretne obietnice
P Przedsiębiorczość
 • obniżymy podatki (m. in. od środków transportu),
 • będziemy wspierać rodzimych przedsiębiorców,
 • zatrzymamy odpływ młodych ludzi z miasta,
 • pozyskamy strategicznych inwestorów,
 • otworzymy nowe tereny inwestycyjne przy ul. Meblowej wraz z nowymi ciągami komunikacyjnymi,
 • przygotujemy infrastrukturę pod transport drogowy i kolejowy.
R Rewitalizacja
 • wyremontujemy ulice: Akademicką, Dmowskiego, Leśną, Lipową, Łukasińskiego, 3 Maja, Wojska Polskiego, Rządową, Reymonta, Wiejską,
 • utwardzimy nawierzchnię gruntowych ulic, które jeszcze są naszym w mieście,
 • zadbamy o wszystkie Parki Łomży.
O Oświata
 • urealnimy budżet oświatowy,
 • wykonamy remonty istniejącej i zbudujemy nową infrastrukturę przyszkolną,
 • zapewnimy obniżenie kosztów utrzymania szkół i placówek oświatowych poprzez produkcję prądu i ciepła z urządzeń solarnych i fotowoltaicznych,
 • wesprzemy ekologiczną edukację w szkołach i przedszkolach.
G Gospodarka
 • zagospodarujemy zakupioną przez miasto nieruchomość przy ul. Wesołej,
 • skrócimy kolejkę osób oczekujących na mieszkania komunalne,
 • umożliwimy mieszkańcom budownictwa wielorodzinnego likwidację indywidualnych palenisk węglowych,
 • pomożemy skorzystać z rządowego programu "Czyste powietrze",
 • zbudujemy wielorodzinny budynek komunalny.
R Racjonalność
 • wprowadzimy zakupy centralne w palcówkach miejskich (media, materiały biurowe itp.),
 • zapewnimy jawność publicznych wydatków,
 • wprowadzimy konsultacje z mieszkańcami miasta planowanych kluczowych inwestycji,
 • optymalnie wykorzystamy sieć wodno-kanalizacyjną, ciepłowniczą i światłowodową,
 • zainteresujemy rząd lokalnymi potrzebami społecznymi i inwestycyjnymi.
A Aktywność
 • wydzielimy środki finansowe na działalność statutową Rad Osiedli,
 • pomożemy osobom prywatnym i firmom pozyskiwać środki unijne,
 • wesprzemy rozwój sportu w naszym mieście,
 • będziemy współpracować z organizacjami pozarządowymi,
 • zbudujemy centrum komunikacyjne przy Nowym Dworcu PKS.
M Miasto ludzi szczęśliwych Zorganizujemy:
 • Tour de Łomża,
 • Festiwal piwa (Łomżafest),
 • Piknik militarny,
 • Łomżyńską Grę Miejską.
Maciej Głaz